NOTARIUSZ – HISTORIA

Notariusz Białołęka zaprasza do nowego wpisu:

Tradycja notariatu w Polsce sięga 1284 roku, kiedy arcybiskup gnieźnieński mianował pierwszych notariuszy, a po trzech latach Budzisław sporządził pierwszy akt notarialny. Początkowo notariat rozwijał się głównie na gruncie prawa kanonicznego. Dopiero w XVI wieku można zauważyć początki notariatu ziemskiego. Z powodu rozbiorów rozwój polskiego notariatu właściwie się zatrzymał na długi czas, kiedy to zaczęły obowiązywać rozwiązania państw zaborczych. Dopiero w 1933 roku ujednolicono, regulując rozporządzeniem Prezydenta podstawy polskiego notariatu. Niestety w Polsce Ludowej podwaliny nowoczesnego notariatu przekreślono, a notariat został upaństwowiony. Samorząd notarialny przywrócono dopiero w 1989 roku.