OPŁATY NOTARIALNE

Przed dokonaniem czynności notarialnej Notariusz udzieli Państwu bezpłatnych konsultacji. Otrzymają Państwo wyczerpujące informacje dotyczące czynności, które mają Państwo zamiar podjąć w kancelarii notarialnej, w szczególności w zakresie skutków prawnych tych czynności. Podczas rozmowy z Notariuszem uzyskają Państwo szczegółowe wytyczne co do koniecznych dokumentów oraz szczegółowe zestawienie opłat, które w związku z dokonywaną czynnością notarialną będą Państwo zobowiązani ponieść.

Zachęcam do zapoznania się z treścią rozporządzenia, które określa wysokość taksy notarialnej netto. W zależności od sytuacji, Notariusz obliczy dla Państwa i pobierze należne opłaty i podatki tj.:

  • opłaty sądowe,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn.

Zapraszam do kontaktu w celu indywidualnej wyceny danej czynności notarialnej.