NOTARIUSZ – PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU

Notariusz Białołęka zaprasza do nowego wpisu:

Zawód Notariusza wymaga długiego, wieloletniego przygotowania zarówno teoretycznego, jak również praktycznego. Po pięciu latach studiów i egzaminie wstępnym na aplikację, przed przyszłym Rejentem trzy i pół letnia aplikacja, która jest połączeniem cyklu szkoleń (zajęcia na aplikacji organizowane są przez poszczególne Izby Notarialne) oraz praktyk – zarówno pod patronatem Rejenta w jego kancelarii notarialnej jak również w wydziałach sądów, gdzie szczególnie cennym dla późniejszej praktyki jest praktyka w wydziale wieczystoksięgowym. Mniej więcej w połowie aplikacji Aplikant może przystąpić do egzaminu, tzw. połówkowego, po złożeniu którego pozytywnie ma prawo dokonywać niektórych bardzo prostych czynności notarialnych w imieniu Notariusza, u którego pracuje. Po odbyciu aplikacji można przystąpić do egzaminu zawodowego. W tym miejscu należy dodać, że zdawalność tego egzaminu była w przeszłości niezwykle niska – w latach 2015-2016 oscylowała w granicach 20-30%, w latach 2017-2018 było to ok. 35%. Dopiero w latach 2019-2020 pozytywny wynik uzyskało ok. 50% zdających.

Po złożonym egzaminie zawodowym uzyskuje się status zastępcy notarialnego. Oznacza on w praktyce wykonywanie zawodu notariusza w cudzej kancelarii, jednakże zastępcy notarialni odpowiadają dyscyplinarnie przed Izbami Notarialnymi.

Bezpośrednio po złożonym egzaminie zawodowym można także ubiegać się o nominację na Notariusza i prowadzić działalność na swój rachunek. W Polsce Notariusz jest osobą zaufania publicznego i korzysta z ochrony przewidzianej prawem dla funkcjonariuszy publicznych.

Niezależnie jednak od wymagań formalno-prawnych, osobę wykonującą zawód Rejenta muszą cechować: dokładność, cierpliwość, bezstronność i wiedza. Należy tu dodać, że słaby Notariusz oznacza masę problemów dla stron czynności. W rezultacie, większość osób pracuje wpierw w charakterze zastępcy, a dopiero po jakimś czasie otwierają własne kancelarie notarialne. Wtedy możecie znaleźć ich Państwo wpisując w przeglądarce notariusz warszawa lub wchodząc na stronę Izby Notarialnej.