CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Notariusz udzieli Państwu niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności. Wszelkie uzyskane informacje objęte są tajemnicą oraz korzystają z ochrony tajemnicy zawodowej. Rejent czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Więcej
notariusz białołęka gawryluk